Antagningspoäng för Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43974

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.71 18.34 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.41 16.80 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.71 i urvalsgrupp BI, 18.34 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1184

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 1184 personer till Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola varav 179 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 25 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 23 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.68 17.75 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.27 16.45 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.68 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

922

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 922 personer till Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola varav 156 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 25 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 32 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 17.61 0.95 0.00 3.50
Urval 2 16.61 16.40 0.85 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 17.61 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1086

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 1086 personer till Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola varav 142 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 32 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 35 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 17.61 1.00 4.00
Urval 2 17.50 16.80 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 17.61 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1259

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 1259 personer till Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola varav 176 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 34 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 31 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 17.55 1.10 3.50
Urval 2 17.71 17.35 1.00 3.50
För höstterminen år 2016 hade Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1642

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1642 personer till Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola varav 257 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 25 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 25 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.70 1.10 4.00
Urval 2 18.30 18.15 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1946

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 1946 personer till Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola varav 267 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 27 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 32 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.35 1.05 0.00
Urval 2 18.00 17.81 0.90
För höstterminen år 2014 hade Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1667

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 1667 personer till Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola varav 236 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 20 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 23 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm