Antagningspoäng för Estetikprogrammet vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42942

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.46 13.97 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Estetikprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 12.46 i urvalsgrupp BI, 13.97 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 151 personer till Estetikprogrammet vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.46 14.93 0.20 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Estetikprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.46 i urvalsgrupp BI, 14.93 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 203 personer till Estetikprogrammet vid Södertörns högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 15.47 0.50 4.00
Urval 2 12.65 12.97 0.15 99.99 2.50
För höstterminen år 2016 hade Estetikprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 15.47 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 217 personer till Estetikprogrammet vid Södertörns högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 15.60 0.65 3.50
Urval 2 12.40 11.85 0.05 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Estetikprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 221 personer till Estetikprogrammet vid Södertörns högskola varav 31 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38 14.95 0.50 4.00
Urval 2 12.93 13.33 0.40 3.00
För höstterminen år 2014 hade Estetikprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.38 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 270 personer till Estetikprogrammet vid Södertörns högskola varav 53 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 6 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 11 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm