Antagningspoäng för Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41932

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.71 17.70 0.60 0.00 0.00
Urval 2 15.59 17.70 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 74 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.42 16.05 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.42 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2019 sökte 61 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.03 14.19 0.30 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.03 i urvalsgrupp BI, 14.19 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2018 sökte 90 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 3 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 15.90 0.60 3.00
Urval 2 13.23 15.90 0.20
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 83 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 16.65 0.95 0.00
Urval 2 15.96 15.19 0.75
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 142 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.01 0.70 0.00
Urval 2 16.00 14.52 0.70 3.00
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 162 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 5 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.60 0.80 0.00
Urval 2 15.60 16.60 0.75
För höstterminen år 2014 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 191 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm