Antagningspoäng för Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41857

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.09 15.15 1.15 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.09 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 75 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.84 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.84 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2019 sökte 64 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm