Antagningspoäng för Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41933

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 17.81 0.80 0.00 3.00
Urval 2 17.10 17.81 0.60 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2020 sökte 308 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 5 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 5 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.26 17.32 0.85 0.00 4.00
Urval 2 15.56 16.71 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.26 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2019 sökte 266 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 17.03 0.80 0.00 2.50
Urval 2 15.04 14.69 0.40 0.00 2.50
Höstterminen år 2018 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2018 sökte 194 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 5 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 5 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.77 0.75 3.50
Urval 2 16.64 16.30 0.65
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 256 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 2 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 18.63 1.00 0.00
Urval 2 17.60 16.61 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 18.63 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 334 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 0 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 17.86 1.05 4.00
Urval 2 17.60 15.73 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 17.86 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

434

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 434 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 31 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.10 1.05 0.00
Urval 2 18.18 16.60 0.90
För höstterminen år 2014 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

464

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 464 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm