Antagningspoäng för Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41934

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.51 0.35 0.00 0.00
Urval 2 14.47 0.00 0.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.51 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 50 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 1 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 17.92 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2019 sökte 44 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.07 0.00 0.30 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.07 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 61 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 2 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.24 13.94 0.60 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.24 i urvalsgrupp BI, 13.94 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 81 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.03 0.60 0.00
Urval 2 14.69 14.38 0.50
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.03 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 101 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 15.90 0.70 3.00
Urval 2 16.60 15.60 0.35 3.00
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 142 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 2 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.63 0.65 0.00
Urval 2 14.81 15.35 0.60 4.00
För höstterminen år 2014 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.63 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 142 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 0 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm