Antagningspoäng för Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41935

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 19.01 1.10 0.00 0.00
Urval 2 18.49 19.01 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 19.01 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

412

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 412 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.49 21.13 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.14 21.13 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.49 i urvalsgrupp BI, 21.13 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2019 sökte 310 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 25 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 18.70 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.60 15.44 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 303 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 19 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 5 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.24 18.49 1.30 0.00
Urval 2 18.07 18.15 0.90
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.24 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

394

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 394 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 20 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 18.09 1.10 4.00
Urval 2 18.17 18.27 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, 18.09 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

589

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 589 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 7 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.42 18.90 1.10 4.00
Urval 2 18.44 17.57 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.42 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

615

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 615 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 62 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.02 1.10 0.00
Urval 2 18.33 18.10 1.00
För höstterminen år 2014 hade Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.02 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

568

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 568 personer till Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 46 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm