Antagningspoäng för European Legal Studies: Master's Programme (INT) vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43835

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade European Legal Studies: Master's Programme (INT) vid Södertörns högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 50 personer till European Legal Studies: Master's Programme (INT) vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 39% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm