Antagningspoäng för Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43803

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 15.42 0.65 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 15.42 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

17

Under HT2020 sökte 79 personer till Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 9 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm