Antagningspoäng för Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43804

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.82 0.75 0.00 0.00
Urval 2 13.34 14.60 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

17

Under HT2020 sökte 128 personer till Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 9 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm