Antagningspoäng för Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43805

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.84 15.38 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.84 i urvalsgrupp BI, 15.38 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

17

Under HT2020 sökte 135 personer till Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 8 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm