Antagningspoäng för Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42935

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 17.39 0.20 0.00 4.00
Urval 2 13.61 16.41 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 17.39 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

652

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 652 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola varav 145 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 2 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 5 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.58 0.30 0.00 4.00
Urval 2 13.35 14.61 0.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

493

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2020 sökte 493 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola varav 140 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 4 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 4 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 15.17 0.20 0.00 3.00
Urval 2 0.00 11.06 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 15.17 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

605

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under VT2018 sökte 605 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola varav 162 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 5 var män och 115 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 7 var män och 112 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.98 0.45 3.00
Urval 2 13.90 15.12 0.25 3.00
Vårterminen år 2017 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

742

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under VT2017 sökte 742 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola varav 155 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 7 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 3 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.57 0.55 3.00
Urval 2 15.00 15.50 0.40 3.00
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

813

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under VT2016 sökte 813 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola varav 181 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 10 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 10 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.19 0.40 3.00
Urval 2 14.20 14.34 0.30 3.00
Vårterminen år 2015 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

681

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under VT2015 sökte 681 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola varav 153 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 7 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 6 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.92 0.55 4.00
Urval 2 15.35 15.35 0.35 3.50
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

909

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 909 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola varav 193 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 8 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 6 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm