Antagningspoäng för Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42944

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 17.20 0.50 3.00
Urval 2 15.47 16.99 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

818

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

77

Under HT2014 sökte 818 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet vid Södertörns högskola varav 566 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 5 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 5 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm