Antagningspoäng för Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet, 210.0p vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42924

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.66 17.30 0.55 4.00
Urval 2 15.90 16.99 0.55 4.00
Vårterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet, 210.0p vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.66 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

673

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under VT2014 sökte 673 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet, 210.0p vid Södertörns högskola varav 397 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 3 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 4 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm