Antagningspoäng för Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42945

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 15.48 0.00 0.00 3.00
Urval 2 13.98 15.12 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 15.48 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

731

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under HT2020 sökte 731 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 498 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 6 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 6 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 14.71 0.00 0.00 3.00
Urval 2 13.80 14.71 0.00 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

600

Antagna urval 1

103

Antagna urval 2

103

Under VT2020 sökte 600 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 420 i första hand. Totalt antogs 103 personer i det första urvalet varav 6 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 103 personer varav 6 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.78 15.84 0.25 0.00 4.00
Urval 2 15.20 15.81 0.20 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.78 i urvalsgrupp BI, 15.84 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

935

Antagna urval 1

112

Antagna urval 2

112

Under HT2019 sökte 935 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 623 i första hand. Totalt antogs 112 personer i det första urvalet varav 6 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 112 personer varav 6 var män och 106 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.16 15.20 0.10 0.00 4.00
Urval 2 13.90 15.18 0.10 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.16 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

612

Antagna urval 1

103

Antagna urval 2

103

Under VT2019 sökte 612 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 416 i första hand. Totalt antogs 103 personer i det första urvalet varav 8 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 103 personer varav 9 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.61 16.30 0.25 0.00 3.00
Urval 2 15.28 16.30 0.20 0.00 2.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.61 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

906

Antagna urval 1

102

Antagna urval 2

102

Under HT2018 sökte 906 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 590 i första hand. Totalt antogs 102 personer i det första urvalet varav 6 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 102 personer varav 5 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.74 15.94 0.35 0.00 3.00
Urval 2 14.58 15.82 0.35 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.74 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

702

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2018 sökte 702 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 456 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 16.58 0.45 3.00
Urval 2 15.40 16.58 0.40 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1094

Antagna urval 1

103

Antagna urval 2

103

Under HT2017 sökte 1094 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 672 i första hand. Totalt antogs 103 personer i det första urvalet varav 10 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 103 personer varav 10 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.96 0.60 4.00
Urval 2 16.29 16.96 0.60 3.00
Vårterminen år 2017 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.96 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

773

Antagna urval 1

76

Antagna urval 2

76

Under VT2017 sökte 773 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 515 i första hand. Totalt antogs 76 personer i det första urvalet varav 6 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 7 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 17.91 0.75 4.00
Urval 2 17.04 17.91 0.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1094

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 1094 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 641 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 5 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 5 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.81 0.70 4.00
Urval 2 17.05 17.57 0.70 4.00
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

702

Antagna urval 1

51

Antagna urval 2

51

Under VT2016 sökte 702 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 417 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 2 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 2 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.59 19.02 0.95 0.00
Urval 2 19.54 19.02 0.95
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.59 i urvalsgrupp BI, 19.02 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

930

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 930 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 580 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 2 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 2 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.83 15.93 0.45 4.00
Urval 2 14.70 15.93 0.40 4.00
Vårterminen år 2015 hade Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.83 i urvalsgrupp BI, 15.93 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

692

Antagna urval 1

103

Antagna urval 2

103

Under VT2015 sökte 692 personer till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 440 i första hand. Totalt antogs 103 personer i det första urvalet varav 5 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 103 personer varav 5 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm