Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42914

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.36 15.48 0.55 4.00
Urval 2 14.65 14.89 0.35 4.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.36 i urvalsgrupp BI, 15.48 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

698

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 698 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Södertörns högskola varav 122 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 5 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 5 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.15 0.60 3.50
Urval 2 14.52 14.52 0.35 3.50
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

622

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2017 sökte 622 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Södertörns högskola varav 117 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 6 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 5 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.00 0.65 4.00
Urval 2 14.50 14.73 0.45 4.00
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

688

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2016 sökte 688 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Södertörns högskola varav 132 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 2 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 5 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 14.73 0.30 3.00
Urval 2 12.10 13.21 0.05 3.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.55 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

480

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under VT2015 sökte 480 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Södertörns högskola varav 96 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 14 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 17 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.10 0.45 4.00
Urval 2 14.50 14.78 0.25 4.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

449

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2014 sökte 449 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Södertörns högskola varav 116 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 4 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 7 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm