Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42810

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.15 15.10 0.15 0.00 3.00
Urval 2 12.97 13.91 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.15 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 322 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola varav 99 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 28 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 29 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 15.05 0.20 0.00 3.00
Urval 2 11.94 13.62 0.00 0.00 2.50
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 15.05 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 318 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola varav 79 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 14.71 0.30 0.00 3.00
Urval 2 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

63

Under HT2018 sökte 303 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola varav 61 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 23 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 31 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.03 15.00 0.45 4.00
Urval 2 13.89 14.60 0.25 4.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.03 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

508

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 508 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola varav 101 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 15.98 0.60 4.00
Urval 2 14.90 15.41 0.45 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

622

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 622 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola varav 109 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 19 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm