Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42810

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.03 15.00 0.45 4.00
Urval 2 13.89 14.60 0.25 4.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.03 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

508

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 508 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola varav 101 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 15.98 0.60 4.00
Urval 2 14.90 15.41 0.45 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

622

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 622 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem vid Södertörns högskola varav 109 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 19 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm