Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42916

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 15.78 0.00 0.00 3.00
Urval 2 14.10 15.54 0.00 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

445

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

78

Under VT2020 sökte 445 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 287 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 34 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 34 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.94 14.46 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.70 14.46 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 12.94 i urvalsgrupp BI, 14.46 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

383

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

77

Under VT2019 sökte 383 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 241 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 28 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 27 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 16.72 0.00 0.00 4.00
Urval 2 15.30 16.19 0.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

480

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

77

Under VT2018 sökte 480 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 296 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 29 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 28 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.39 17.40 3.00
Urval 2 14.39 17.40 3.00
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.39 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

513

Antagna urval 1

51

Antagna urval 2

51

Under VT2017 sökte 513 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 309 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 15 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 17 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.72 13.75 0.20 2.00
Urval 2 9.20 13.14 0.20 2.00
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 11.72 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

394

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2016 sökte 394 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 184 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 22 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.57 13.00 0.20 2.00
Urval 2 10.57 10.42 0.20 2.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 10.57 i urvalsgrupp BI, 13.00 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2015 sökte 289 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 138 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 26 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.67 12.52 0.70 3.00
Urval 2 10.67 10.33 0.70 3.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola antagningspoängen 10.67 i urvalsgrupp BI, 12.52 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

58

Under VT2014 sökte 258 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Södertörns högskola varav 139 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 21 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 19 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm