Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4 vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42941

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.70 0.50 0.00
Urval 2 14.30 14.57 0.45 3.50
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4 vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

424

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 424 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4 vid Södertörns högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 14 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm