Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42812

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.99 16.27 0.60 4.00
Urval 2 13.49 14.52 0.40 4.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.99 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 517 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola varav 85 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 20 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.04 0.70 4.00
Urval 2 14.90 15.28 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

577

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 577 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola varav 94 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 12 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm