Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42812

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.79 15.72 0.40 0.00 3.00
Urval 2 14.50 14.65 0.30 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.79 i urvalsgrupp BI, 15.72 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

451

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 451 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola varav 62 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 14 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.56 15.34 0.50 0.00 3.00
Urval 2 13.00 13.34 0.40 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.56 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

412

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 412 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola varav 75 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.06 14.50 0.45 0.00 3.00
Urval 2 13.00 13.75 0.25 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.06 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

430

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 430 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola varav 56 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.99 16.27 0.60 4.00
Urval 2 13.49 14.52 0.40 4.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.99 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 517 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola varav 85 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 20 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.04 0.70 4.00
Urval 2 14.90 15.28 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

577

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 577 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 vid Södertörns högskola varav 94 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 12 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm