Antagningspoäng för Historikerprogrammet vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41852

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.33 14.76 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 12.28 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Historikerprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.33 i urvalsgrupp BI, 14.76 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 161 personer till Historikerprogrammet vid Södertörns högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm