Antagningspoäng för Infectious Disease Control vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44840

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Infectious Disease Control vid Södertörns högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 73 personer till Infectious Disease Control vid Södertörns högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 8 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm