Antagningspoäng för Infectious Disease Control vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44921

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Infectious Disease Control vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 60 personer till Infectious Disease Control vid Södertörns högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Infectious Disease Control vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 48 personer till Infectious Disease Control vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Infectious Disease Control vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 57 personer till Infectious Disease Control vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Infectious Disease Control vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 60 personer till Infectious Disease Control vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm