Antagningspoäng för Interactive Media Design vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44932

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Interactive Media Design vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

185

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 185 personer till Interactive Media Design vid Södertörns högskola varav 47 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Interactive Media Design vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 130 personer till Interactive Media Design vid Södertörns högskola varav 31 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 9 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Interactive Media Design vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 157 personer till Interactive Media Design vid Södertörns högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 6 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Interactive Media Design vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 148 personer till Interactive Media Design vid Södertörns högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 9 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm