Antagningspoäng för Interkulturellt företagande, inriktning etnologi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41846

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Interkulturellt företagande, inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

11

Under HT2017 sökte 22 personer till Interkulturellt företagande, inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 5 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 11.25 0.40 99.99
Urval 2 11.25 0.40 99.99
Höstterminen år 2016 hade Interkulturellt företagande, inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 11.25 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 31 personer till Interkulturellt företagande, inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm