Antagningspoäng för Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41849

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 16.46 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.70 15.38 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2020 sökte 210 personer till Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 12 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 11 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.04 14.90 0.60 0.00 0.00
Urval 2 13.83 0.00 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.04 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2019 sökte 196 personer till Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 15 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 13 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.68 14.95 0.75 0.00 0.00
Urval 2 13.60 14.48 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.68 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2018 sökte 226 personer till Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 12 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 17.17 0.80 0.00
Urval 2 15.77 15.27 0.65
För höstterminen år 2017 hade Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 238 personer till Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.78 0.95 0.00
Urval 2 16.10 16.60 0.95
För höstterminen år 2016 hade Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 208 personer till Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm