Antagningspoäng för Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41848

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 1.00 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 18 personer till Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm