Antagningspoäng för International Master's Programme in Journalism vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43848

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade International Master's Programme in Journalism vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 74 personer till International Master's Programme in Journalism vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade International Master's Programme in Journalism vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 64 personer till International Master's Programme in Journalism vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 35% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade International Master's Programme in Journalism vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 86 personer till International Master's Programme in Journalism vid Södertörns högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm