Antagningspoäng för International Master's Programme in Journalism vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43836

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade International Master's Programme in Journalism vid Södertörns högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 107 personer till International Master's Programme in Journalism vid Södertörns högskola varav 25 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm