Antagningspoäng för Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43965

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 0.00 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.10 0.00 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2020 sökte 94 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.44 0.00 0.65 0.00 0.00
Urval 2 21.44 0.00 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 21.44 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2019 sökte 106 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 16.61 0.50 0.00 0.00
Urval 2 14.03 14.95 0.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 144 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 1 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 1 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 0.85 0.00
Urval 2 16.10 0.65
För höstterminen år 2017 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

185

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 185 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 0.90 0.00
Urval 2 18.03 0.90
För höstterminen år 2016 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 186 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 0.85 0.00
Urval 2 18.60 0.85
För höstterminen år 2015 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 221 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 15.98 0.85 0.00
Urval 2 15.30 15.70 0.65
För höstterminen år 2014 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 240 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm