Antagningspoäng för Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43966

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2020 sökte 51 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2019 sökte 60 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.37 0.75 0.00 0.00
Urval 2 13.61 14.71 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 79 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 0.00
Urval 2 15.19
För höstterminen år 2017 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 111 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 0.75 0.00
Urval 2 15.30 0.65
För höstterminen år 2016 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 102 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 0.80 0.00
Urval 2 17.50 0.80
För höstterminen år 2015 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 142 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.79 16.02 0.70 0.00
Urval 2 16.03 16.02 0.60
För höstterminen år 2014 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.79 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 132 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm