Antagningspoäng för Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43967

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.31 18.24 0.75 0.00 0.00
Urval 2 17.18 16.80 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.31 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2020 sökte 263 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 1 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 1 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 17.14 0.60 0.00 4.00
Urval 2 15.67 17.06 0.35 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2019 sökte 217 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 2 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.92 0.70 0.00 3.00
Urval 2 16.11 16.54 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

293

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 293 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 19 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 4 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 3 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 17.49 0.85 0.00
Urval 2 16.11 16.54 0.85
För höstterminen år 2017 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 17.49 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

357

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 357 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 3 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 16.00 0.80 0.00
Urval 2 16.82 15.63 0.75
För höstterminen år 2016 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 323 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 4 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 2 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.30 0.95 0.00
Urval 2 17.30 17.30 0.70
För höstterminen år 2015 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

424

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 424 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.70 0.75 0.00
Urval 2 17.00 16.05 0.70 3.50
För höstterminen år 2014 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 349 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt vid Södertörns högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 2 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 3 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm