Antagningspoäng för Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43968

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 0.00 0.35 0.00 0.00
Urval 2 16.10 0.00 0.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2020 sökte 53 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.29 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2019 sökte 67 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.93 0.70 0.00 0.00
Urval 2 13.80 14.29 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 119 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.68 0.60 0.00
Urval 2 15.00 0.60
För höstterminen år 2017 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.68 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 113 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 1.35 0.00
Urval 2 15.80 1.35
För höstterminen år 2016 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 140 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 0.80 0.00
Urval 2 16.41 0.80
För höstterminen år 2015 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 172 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 17.56 0.75 0.00
Urval 2 16.15 17.56 0.65
För höstterminen år 2014 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 152 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm