Antagningspoäng för Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43969

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 17.03 0.60 0.00 4.00
Urval 2 16.90 16.90 0.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.83 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

337

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2020 sökte 337 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 31 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 5 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 4 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.51 17.35 0.55 0.00 4.00
Urval 2 16.46 15.71 0.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.51 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

331

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 331 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 34 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.82 0.60 0.00 4.00
Urval 2 15.66 15.39 0.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.82 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

390

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 390 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 2 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.69 17.80 0.70 4.00
Urval 2 16.13 16.61 0.65 3.50
För höstterminen år 2017 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.69 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

458

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 458 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 3 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 3 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 17.23 0.80 4.00
Urval 2 15.94 16.10 0.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

400

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 400 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 31 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 2 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 4 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.30 0.95 4.00
Urval 2 17.10 16.25 0.95
För höstterminen år 2015 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

568

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 568 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 1 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 16.92 0.75 0.00
Urval 2 17.27 16.92 0.75
För höstterminen år 2014 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

480

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 480 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 39 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 3 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 3 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm