Antagningspoäng för Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43970

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.90 0.45 0.00 3.50
Urval 2 16.41 14.99 0.35 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2020 sökte 208 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 6 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 5 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 16.09 0.65 0.00 4.00
Urval 2 16.83 16.09 0.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2019 sökte 232 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 27 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 5 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 5 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 16.61 0.85 0.00 3.50
Urval 2 14.79 16.50 0.55 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

312

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 312 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 20 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 5 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.38 18.10 1.05 0.00
Urval 2 16.41 15.82 0.85
För höstterminen år 2017 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.38 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

408

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 408 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.39 16.35 0.90 3.50
Urval 2 17.13 15.58 0.80 3.50
För höstterminen år 2016 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.39 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

420

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 420 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 30 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 5 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 4 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.18 0.90 4.00
Urval 2 17.50 16.22 0.90 3.00
För höstterminen år 2015 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.18 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

418

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 418 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.40 0.85 0.00
Urval 2 17.20 18.40 0.70
För höstterminen år 2014 hade Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

406

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 406 personer till Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 30 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 8 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm