Antagningspoäng för Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43973

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.00 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.88 16.42 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

840

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 840 personer till Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola varav 56 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 27 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 22 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 16.65 0.80 0.00 4.00
Urval 2 15.94 16.23 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

818

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 818 personer till Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola varav 70 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 33 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 34 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 17.23 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.82 17.12 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1151

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 1151 personer till Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola varav 77 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 22 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 25 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.17 18.35 1.10 0.00
Urval 2 17.50 17.58 1.00
För höstterminen år 2017 hade Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.17 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1711

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 1711 personer till Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola varav 126 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 16 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 22 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.09 1.10 4.00
Urval 2 18.10 17.55 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.09 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1701

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1701 personer till Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola varav 117 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 26 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 27 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.60 1.15 0.00
Urval 2 17.90 16.97 1.05
För höstterminen år 2015 hade Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1932

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 1932 personer till Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola varav 128 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 19 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 28 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 19.56 1.10 0.00
Urval 2 17.70 17.55 1.00
För höstterminen år 2014 hade Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 19.56 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1734

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1734 personer till Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns högskola varav 120 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 20 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 21 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm