Antagningspoäng för IT, medier och design vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44928

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.44 0.90 0.00 4.00
Urval 2 17.23 16.40 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade IT, medier och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1220

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 1220 personer till IT, medier och design vid Södertörns högskola varav 223 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 19 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 28 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 17.75 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.95 17.30 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade IT, medier och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1024

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 1024 personer till IT, medier och design vid Södertörns högskola varav 195 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 25 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 23 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.20 0.90 0.00 3.50
Urval 2 16.60 16.40 0.85 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade IT, medier och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

955

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 955 personer till IT, medier och design vid Södertörns högskola varav 152 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 24 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 23 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.48 1.00 4.00
Urval 2 16.97 17.07 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade IT, medier och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1322

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 1322 personer till IT, medier och design vid Södertörns högskola varav 219 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 27 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 16.80 1.00 4.00
Urval 2 17.26 16.75 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade IT, medier och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1336

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 1336 personer till IT, medier och design vid Södertörns högskola varav 226 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 23 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 29 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.37 17.20 1.00 4.00
Urval 2 17.50 15.40 0.85 3.50
För höstterminen år 2015 hade IT, medier och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.37 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1516

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 1516 personer till IT, medier och design vid Södertörns högskola varav 206 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 29 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 31 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.18 1.00 0.00
Urval 2 17.40 17.03 0.95
För höstterminen år 2014 hade IT, medier och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.18 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1372

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 1372 personer till IT, medier och design vid Södertörns högskola varav 198 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 30 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 27 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm