Antagningspoäng för Journalistik, människa och miljö vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43995

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 19.90 1.20 0.00
Urval 2 17.80 18.42 1.00
För höstterminen år 2014 hade Journalistik, människa och miljö vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 367 personer till Journalistik, människa och miljö vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 5 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 5 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm