Antagningspoäng för Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43928

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 0.00 0.80 0.00 0.00
Urval 2 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 74 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 16.61 0.85 0.00 0.00
Urval 2 15.89 15.49 0.30 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

9

Under VT2020 sökte 88 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 0 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.77 0.00 0.65 0.00 0.00
Urval 2 12.90 15.41 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.77 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2019 sökte 80 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.56 0.00 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.56 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2019 sökte 83 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 0.00 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.20 0.00 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 95 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 0.00 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.23 0.00 0.90 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2018 sökte 149 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 0.85 0.00
Urval 2 16.98 0.65
För höstterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 118 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 18.97 1.05 0.00
Urval 2 18.60 18.97 0.85
Vårterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 18.97 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 155 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 1.25 0.00
Urval 2 19.06 1.25
För höstterminen år 2016 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 165 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 1.30 0.00
Urval 2 19.23 1.10
Vårterminen år 2016 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 244 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 16 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 1.20 0.00
Urval 2 19.60 1.00
För höstterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 227 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 1.10 0.00
Urval 2 20.00 1.10
Vårterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 256 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 16 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.71 1.50 0.00
Urval 2 19.10 1.50
Vårterminen år 2014 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.71 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 242 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm