Antagningspoäng för Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43929

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 0.00 0.80 0.00 0.00
Urval 2 17.08 0.00 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 92 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 0.00 1.25 0.00 0.00
Urval 2 16.35 0.00 1.05 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

166

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2018 sökte 166 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 1.00 0.00
Urval 2 17.31 1.00
För höstterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 132 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 1.15 0.00
Urval 2 18.60 1.10
Vårterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 168 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.68 1.25 0.00
Urval 2 19.11 1.25
För höstterminen år 2016 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.68 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 172 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 1.15 0.00
Urval 2 17.70 0.85
Vårterminen år 2016 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 238 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 1.45 0.00
Urval 2 19.70 1.10
För höstterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

279

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 279 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 16 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 1.10 0.00
Urval 2 18.80 1.00
Vårterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 247 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 19 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 1.45 0.00
Urval 2 20.20 1.40
Vårterminen år 2014 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 246 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia vid Södertörns högskola varav 19 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm