Antagningspoäng för Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43930

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.17 0.00 0.85 0.00 0.00
Urval 2 17.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.17 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 70 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 0.00 0.80 0.00 0.00
Urval 2 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

9

Under VT2020 sökte 52 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 0.00 0.55 0.00 0.00
Urval 2 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2019 sökte 70 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.37 0.00 0.75 0.00 0.00
Urval 2 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.37 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2019 sökte 48 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 0.00 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 67 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 0.00 1.20 0.00 0.00
Urval 2 15.10 0.00 0.90 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2018 sökte 114 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 0.90 0.00
Urval 2 17.65 0.55
För höstterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 110 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 1.05 0.00
Urval 2 18.70 0.85
Vårterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 125 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 1.40 0.00
Urval 2 22.00 1.40
För höstterminen år 2016 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 194 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 1.30 0.00
Urval 2 20.10 1.30
Vårterminen år 2016 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 156 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.88 1.05 0.00
Urval 2 20.25 1.05
För höstterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.88 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 243 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 1.20 0.00
Urval 2 20.00 1.20
Vårterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 203 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 1.40 0.00
Urval 2 19.60 1.40
Vårterminen år 2014 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 202 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm