Antagningspoäng för Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43834

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 0.60
Urval 2 99.99
Under terminen HT2017 hade utbildningen Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö på Södertörns högskola 17.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 114 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 0.85
Urval 2 16.60 0.85
Under terminen HT2016 hade utbildningen Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö på Södertörns högskola 18.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 152 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö vid Södertörns högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 18.75 0.95 0.00
Urval 2 15.50 14.21 0.90
För höstterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 244 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm