Antagningspoäng för Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43931

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2020 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.32 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

9

Under VT2020 sökte 48 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 0.00 1.05 0.00 0.00
Urval 2 13.83 13.29 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2019 sökte 76 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 0.00 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 78 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 0.00 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.52 0.00 1.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2018 sökte 152 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.90 0.85
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi på Södertörns högskola 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 73 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 1.40
Urval 2 16.03 0.90
Under terminen VT2017 hade utbildningen Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi på Södertörns högskola 17.65 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 105 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.07 1.20
Urval 2 17.07 0.95
Under terminen VT2016 hade utbildningen Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi på Södertörns högskola 17.07 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 175 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 1.10
Urval 2 19.40 14.15 0.75
Under terminen HT2015 hade utbildningen Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi på Södertörns högskola 19.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 117 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 1.10 0.00
Urval 2 17.20 0.90
Vårterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 171 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 1.40 0.00
Urval 2 18.35 1.20
Vårterminen år 2014 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

228

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 228 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm