Antagningspoäng för Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43932

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 13.00 0.55 0.00 0.00
Urval 2 15.39 13.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 13.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 47 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.78 15.00 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.78 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

9

Under VT2020 sökte 60 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 18.09 0.60 0.00 0.00
Urval 2 16.31 0.00 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 18.09 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2019 sökte 52 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 0.00 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.46 0.00 0.50 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2019 sökte 50 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 0.00 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 57 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 0.00 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.40 0.00 0.85 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2018 sökte 104 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 1.10 0.00
Urval 2 17.77 0.85
För höstterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 96 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 17.55 1.05 0.00
Urval 2 19.60 16.22 1.05
Vårterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 129 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 1.20 0.00
Urval 2 19.65 18.95 1.15
För höstterminen år 2016 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 143 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 1.30 0.00
Urval 2 19.00 1.05
Vårterminen år 2016 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 172 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.35 1.00 0.00
Urval 2 19.00 0.85
För höstterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 173 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.99 1.30 0.00
Urval 2 19.38 17.35 1.00
Vårterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.99 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 196 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 16 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 1.30 0.00
Urval 2 18.40 1.30
Vårterminen år 2014 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

192

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 192 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm