Antagningspoäng för Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43933

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.53 0.00 1.00 0.00 0.00
Urval 2 18.52 18.13 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.53 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

268

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2020 sökte 268 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 0 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.58 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.30 18.58 0.95 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

228

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

9

Under VT2020 sökte 228 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 0.00 1.10 0.00 0.00
Urval 2 15.61 17.28 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2019 sökte 188 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.98 16.20 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.70 16.20 0.85 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.98 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2019 sökte 220 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.40 0.95 0.00 0.00
Urval 2 18.17 15.91 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 276 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 0.00 1.30 0.00 0.00
Urval 2 17.80 0.00 0.90 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

362

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2018 sökte 362 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 1.05 0.00
Urval 2 18.60 1.05
För höstterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

341

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 341 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 18.41 1.35 0.00
Urval 2 19.75 16.42 1.35
Vårterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 18.41 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

395

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 395 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 1.35 0.00
Urval 2 20.31 0.90
Vårterminen år 2016 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

486

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 486 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 45 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 1.20 0.00
Urval 2 20.16 1.10
För höstterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

546

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 546 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 45 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 1.60 0.00
Urval 2 19.90 1.60
Vårterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

542

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 542 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 62 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 1.50 0.00
Urval 2 19.70 1.25
Vårterminen år 2014 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

516

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 516 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 45 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm