Antagningspoäng för Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43934

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 17.91 0.85 0.00 0.00
Urval 2 18.05 17.91 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2020 sökte 232 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 1 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 18.04 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.09 15.86 0.50 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

9

Under VT2020 sökte 214 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.42 17.28 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.82 0.00 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.42 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2019 sökte 184 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 20.58 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.90 16.15 1.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 20.58 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2019 sökte 203 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.17 17.00 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.38 0.00 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.17 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

272

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 272 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 0.00 1.60 0.00 0.00
Urval 2 19.10 0.00 1.15 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.79 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

393

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2018 sökte 393 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 31 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 1.05 0.00
Urval 2 18.30 0.90
För höstterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 345 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.95 22.50 1.40 0.00
Urval 2 20.10 17.52 1.35
Vårterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 21.95 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

358

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 358 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 29 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 1.30 0.00
Urval 2 19.30 1.30
Vårterminen år 2016 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

480

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 480 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 49 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 1.20 0.00
Urval 2 20.60 1.10
För höstterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 534 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 1.35 0.00
Urval 2 20.01 1.10
Vårterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 534 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 55 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.66 1.50 0.00
Urval 2 20.20 1.50
Vårterminen år 2014 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.66 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

516

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 516 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm