Antagningspoäng för Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43934

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 1.05 0.00
Urval 2 18.30 0.90
För höstterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 345 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.95 22.50 1.40 0.00
Urval 2 20.10 17.52 1.35
Vårterminen år 2017 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 21.95 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

358

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 358 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 29 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 1.30 0.00
Urval 2 19.30 1.30
Vårterminen år 2016 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

480

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 480 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 49 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 1.20 0.00
Urval 2 20.60 1.10
För höstterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 534 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 1.35 0.00
Urval 2 20.01 1.10
Vårterminen år 2015 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 534 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 55 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.66 1.50 0.00
Urval 2 20.20 1.50
Vårterminen år 2014 hade Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.66 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

516

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 516 personer till Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm