Antagningspoäng för Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43839

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 18.45 0.85 0.00 3.50
Urval 2 17.02 16.28 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 490 personer till Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola varav 75 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 16.51 0.70 0.00 4.00
Urval 2 14.38 14.94 0.40 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 16.51 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2020 sökte 345 personer till Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola varav 63 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 21 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.60 0.80 0.00 4.00
Urval 2 15.60 15.62 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 476 personer till Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola varav 77 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 21 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 29 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.18 16.81 0.85 0.00 3.50
Urval 2 15.13 14.84 0.70 0.00 3.50
För vårterminen år 2019 hade Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.18 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

498

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under VT2019 sökte 498 personer till Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola varav 109 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 16 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 23 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.96 18.44 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.41 15.80 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.96 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

635

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 635 personer till Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola varav 60 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm