Antagningspoäng för Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43839

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.96 18.44 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.41 15.80 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.96 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

635

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 635 personer till Journalistik och digitala medier vid Södertörns högskola varav 60 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm