Antagningspoäng för Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43941

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 17.50 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.60 16.27 0.95 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

573

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2018 sökte 573 personer till Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola varav 132 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 17.70 1.05 0.00
Urval 2 17.80 16.75 0.90
För höstterminen år 2017 hade Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

744

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 744 personer till Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola varav 114 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 19 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.65 1.05 4.00
Urval 2 17.90 16.60 0.90 4.00
Vårterminen år 2017 hade Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

672

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2017 sökte 672 personer till Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola varav 144 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.55 19.43 1.10 0.00
Urval 2 18.54 18.55 1.05
För höstterminen år 2016 hade Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.55 i urvalsgrupp BI, 19.43 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

959

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 959 personer till Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola varav 136 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 19.59 1.15 0.00
Urval 2 18.00 19.59 1.00
Vårterminen år 2016 hade Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 19.59 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

802

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2016 sökte 802 personer till Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola varav 157 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.55 18.75 1.30 0.00
Urval 2 18.75 16.95 1.10
För höstterminen år 2015 hade Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.55 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1154

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1154 personer till Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola varav 184 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.35 1.20 4.00
Urval 2 18.90 17.90 1.10 4.00
Vårterminen år 2015 hade Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

914

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 914 personer till Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola varav 222 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.65 21.07 1.35 0.00
Urval 2 20.00 20.80 1.25
För höstterminen år 2014 hade Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.65 i urvalsgrupp BI, 21.07 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1531

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2014 sökte 1531 personer till Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola varav 267 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 13 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 17 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 19.75 1.20 0.00
Urval 2 19.10 18.23 1.10
Vårterminen år 2014 hade Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, 19.75 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

950

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2014 sökte 950 personer till Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola varav 257 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 13 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm