Antagningspoäng för Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42934

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 16.90 1.00 0.00
Urval 2 16.40 16.54 0.95
För höstterminen år 2017 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

523

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 523 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 63 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 5 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 5 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 16.86 0.85 4.00
Urval 2 15.50 16.86 0.80
Vårterminen år 2017 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

292

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under VT2017 sökte 292 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 46 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 11 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 12 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.02 17.20 1.00 4.00
Urval 2 17.81 16.10 0.80 2.00
För höstterminen år 2016 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.02 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

471

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 471 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 76 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 4 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 17.56 1.05 3.00
Urval 2 17.85 17.36 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

651

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 651 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 85 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 7 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 5 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 17.83 1.00 4.00
Urval 2 18.91 16.60 0.90
För höstterminen år 2014 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

653

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 653 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 94 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 7 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 8 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm