Antagningspoäng för Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42934

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 18.42 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.88 16.96 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 18.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

474

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 474 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 34 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.74 0.95 0.00 3.50
Urval 2 15.98 15.19 0.55 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.74 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

31

Under VT2020 sökte 429 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 70 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 6 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 9 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.27 0.70 0.00 4.00
Urval 2 15.03 17.27 0.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

392

Antagna urval 1

54

Antagna urval 2

54

Under HT2019 sökte 392 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 47 i första hand. Totalt antogs 54 personer i det första urvalet varav 11 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 10 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 17.38 0.90 0.00 4.00
Urval 2 15.33 15.95 0.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

404

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under VT2019 sökte 404 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 71 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.42 16.64 0.90 0.00 4.00
Urval 2 15.70 14.33 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.42 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

381

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

31

Under HT2018 sökte 381 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 43 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 7 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 7 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 17.30 1.05 0.00 4.00
Urval 2 16.70 16.25 0.80 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

667

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2018 sökte 667 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 115 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 16.90 1.00 0.00
Urval 2 16.40 16.54 0.95
För höstterminen år 2017 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

523

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 523 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 63 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 5 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 5 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 16.86 0.85 4.00
Urval 2 15.50 16.86 0.80
Vårterminen år 2017 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

292

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under VT2017 sökte 292 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 46 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 11 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 12 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.02 17.20 1.00 4.00
Urval 2 17.81 16.10 0.80 2.00
För höstterminen år 2016 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.02 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

471

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 471 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 76 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 4 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 17.56 1.05 3.00
Urval 2 17.85 17.36 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

651

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 651 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 85 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 7 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 5 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 17.83 1.00 4.00
Urval 2 18.91 16.60 0.90
För höstterminen år 2014 hade Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

653

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 653 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola varav 94 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 7 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 8 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm