Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Filosofi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-34815

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Filosofi vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 14 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Filosofi vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm