Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Företagsekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-34833

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 81 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm