Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola

Programkod: SH-34835

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 40 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm